Zmiana rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości

Dnia 4 grudnia 2019 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania [...]

Więcej
Przekształcenie prawa UW gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Z mocy prawa, 1 stycznia 2019 roku nastąpi przekształcenie prawa UW w prawo własności. Przekształcenie to dotyczy tylko gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i to też [...]

Więcej
II SA/Gd 80/18 – błędy w operacie

Dnia 11 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał postanowienie II SA/Gd 80/18. Wskazane są w nim m.in. błędy w operacie szacunkowym popełnione [...]

Więcej