⇒ wyceny nieruchomości
⇒ wyceny ograniczonych praw rzeczowych
⇒ biznesplany
⇒ analizy finansowe
⇒ przygotowywanie prezentacji finansowych i raportów

⇒ zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy (wycena dla banku do kredytu hipotecznego)
⇒ ustalenie ceny sprzedaży
⇒ ustalenie ceny wywoławczej przy sprzedaży
⇒ poręczenie majątkowe
⇒ aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
⇒ do celów księgowych (wartość godziwa do amortyzacji)
⇒ do podatku od spadków i darowizn
⇒ ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie
⇒ ustalenie odszkodowania za szkody
⇒ rozliczenie poniesionych nakładów
⇒ ustalenie opłaty adiacenckiej
⇒ ustalenie opłaty planistycznej
⇒ ustalenie należności za wyłączenie gruntu rolnego / leśnego z produkcji
i inne

Gdańsk, Sopot, Gdynia oraz inne miejscowości województwa pomorskiego.

Operaty szacunkowe sporządza rzeczoznawca majątkowy: Katarzyna Grolewska, numer uprawnień 7128.

Uprawnienia zawodowe można zweryfikować w Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury, wpisując nazwisko lub numer uprawnień.

Sprawdź

Z uwagi na odmienny charakter każdego zlecenia, cena operatu szacunkowego i biznesplanu, ustalana jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania przedmiotu, zakresu i celu sporządzenia opracowania oraz dostępności niezbędnych danych.

W celu określenia dokładnej ceny usługi, proszę o kontakt, a z pewnością ustalimy wartość, która będzie atrakcyjna dla obu stron 🙂

Lub wypełnij FORMULARZ.