Zasady wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego

Zasady wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego zostały uregulowane w art. 175 ustawy o gospodarce nieruchomościami (UoGN) [...]

error: Content is protected !!