Źródła informacji o nieruchomościach cz. 3 – ewidencja gruntów i budynków

Tematem przewodnim trzeciej części cyklu „Źródła informacji o nieruchomościach” jest Ewidencja gruntów i budynków. Pozostałe [...]

5 Comments

Grupy użytków gruntowych

Użytki gruntowe, a właściwie grupy użytków gruntowych, zostały uregulowane w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra [...]

1 Comments

error: Content is protected !!