Grupy użytków gruntowych

Użytki gruntowe, a właściwie grupy użytków gruntowych, zostały uregulowane w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra [...]

1 Comment

error: Content is protected !!