Metoda korygowania ceny średniej

Metoda korygowania ceny średniej – podstawy Metoda korygowania ceny średniej jest, obok metody porównywania parami, [...]

39 Comments

Metoda porównywania parami

Metoda porównywania parami – podstawy Metoda porównywania parami jest, obok metody korygowania ceny średniej, jedną [...]

49 Comments

II SA/Gd 80/18 – błędy w operacie

Dnia 11 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał postanowienie II SA/Gd 80/18. [...]

1 Comments

Podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości

Podstawy prawne W Polsce podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości, czyli zasady wyceny nieruchomości regulują: [...]

2 Comments

error: Content is protected !!