Prawa rzeczowe

Prawa rzeczowe są częścią prawa cywilnego i zostały unormowane w KSIĘDZE DRUGIEJ kodeksu cywilnego (KC) [...]

3 Comments

error: Content is protected !!