Przekształcenie prawa UW gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Z mocy prawa, 1 stycznia 2019 roku nastąpi przekształcenie prawa UW w prawo własności. Przekształcenie [...]

error: Content is protected !!