Zadania rzeczoznawcy majątkowego

Zadania rzeczoznawcy majątkowego zostały wskazane w art. 174 ust. 3 i 3a ustawy o gospodarce [...]

1 Comments

Zasady wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego

Zasady wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego zostały uregulowane w art. 175 ustawy o gospodarce nieruchomościami (UoGN) [...]

error: Content is protected !!