Zmiana rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości

Dnia 4 grudnia 2019 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października [...]

2 Comments

Przekształcenie prawa UW gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Z mocy prawa, 1 stycznia 2019 roku nastąpi przekształcenie prawa UW w prawo własności. Przekształcenie [...]

II SA/Gd 80/18 – błędy w operacie

Dnia 11 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał postanowienie II SA/Gd 80/18. [...]

1 Comments

error: Content is protected !!