Rzeczoznawca majątkowy – jak wybrać dobrego rzeczoznawcę?

rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy – kto to taki?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Uprawnienia te nadaje Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Uprawnienia zawodowe uzyskuje się przez zdanie egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Po zdanym egzaminie następuje wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych i dopiero od tego momentu nabywa się prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „rzeczoznawca majątkowy”. Tytuł zawodowy „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej.

Posiadanie uprawnień można zweryfikować na stronie Ministerstwa:

Sprawdź uprawnienia

Jeżeli osoba, z usług której zamierzamy skorzystać nie figuruje w rejestrze, oznacza to, że nie jest rzeczoznawcą majątkowym.

rzeczoznawca majątkowy

Ubezpieczenie rzeczoznawcy majątkowego / odpowiedzialność za szkody

Rzeczoznawca majątkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności:

 • określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością (opinia w formie operatu szacunkowego),
 • sporządzania opracowań i ekspertyz, niestanowiących operatu szacunkowego, dotyczących:
  • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
  • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
  • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
  • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
  • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
  • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
  • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
  • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Kontakt po wykonaniu operatu szacunkowego

Bywa, że po wykonaniu operatu szacunkowego, podmiot na potrzeby którego operat został sporządzony, wymaga dodatkowych informacji. Może to dotyczyć np. wypełnienia formularzy wewnętrznych banku przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny, złożenia dodatkowych wyjaśnień, obliczenia dodatkowego rodzaju wartości, np. wartości odtworzeniowej lub wartości dla wymuszonej sprzedaży. Zazwyczaj rzeczoznawcy doskonale wiedzą czego oczekują konkretne instytucje czy urzędy. Jednak wymogi wewnętrzne się zmieniają i może się okazać, że zakres sporządzonej wyceny, mimo iż przygotowanej zgodnie z przepisami prawa, wymaga rozszerzenia o dodatkowe elementy typu analiza wrażliwości czy analiza SWOT. Albo też stopień skomplikowania nieruchomości powoduje pojawienie się dodatkowych, nie wskazanych wcześniej wymagań.

Rzeczoznawca majątkowy i jego strona internetowa

W myśl zasady „jak Cię widzą tak Cię piszą”, w dobie „bycia w sieci”, strona internetowa rzeczoznawcy może świadczyć o jego profesjonalizmie. Oczywiście nie jest to wyznacznik i absolutne nie należy tego traktować jako głównej przesłanki przy wyborze rzeczoznawcy. Jest wielu naprawdę dobrych fachowców, którzy do dnia dzisiejszego nie założyli strony internetowej a prowadzenie działalności odbywa się na zasadzie poleceń w oparciu o wypracowaną przez lata renomę. Zdarza się, że jest również odwrotnie – świetnie przygotowana strona internetowa, która niestety nie idzie w parze z ofertą rzeczoznawcy.

Jeżeli jednak trafimy na stronę internetową, która jest wykonana niechlujnie albo zawiera liczne błędy, to o czymś to świadczy… 😉

Rzeczoznawca majątkowy i jego obowiązki

Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności zgodnie z:

 • zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi,
 • ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności,
 • z zasadami etyki zawodowej,
 • kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy jest również zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Taki obowiązek nałożył na rzeczoznawców 25 kwietnia 2018 r. Minister Inwestycji i Rozwoju. Niewypełnienie obowiązku podlega odpowiedzialności zawodowej.

Zasady wykonywania zawodu.

Tajemnica zawodowa

Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywaniem zawodu stanowią tajemnicę zawodową. Niedochowanie tajemnicy podlega odpowiedzialności zawodowej.

 

Myślisz o tym, aby zostać rzeczoznawcą majątkowym? Zapraszam na bloga „Prosto o wycenie nieruchomości”.

Masz pytania? Przemyślenia? Podziel się nimi.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!