Nieruchomość gruntowa

nieruchomość gruntowa

Pytania testowe z egzaminów dla rzeczoznawców majątkowych:

Test dla RzM z dnia 2014.10.16 / 2015.04.23 / 2017.10.26

Pyt 41 / 41 / 35 Częściami składowymi nieruchomości, w rozumieniu Kodeksu cywilnego są:
Odp. a prawa związane z jej własnością;
Odp. b drzewa od chwili zasadzenia, urządzenia trwale z gruntem związane;
Odp. c rośliny od chwili zasiania.

części składowe nieruchomości

Test dla RzM z dnia 2014.12.11

Pyt 26 Dokonując wyceny nieruchomości położonych na złożach kopalin rzeczoznawca majątkowy:
Odp. a uwzględnia wartość złoża, jeżeli stanowi ono część składową nieruchomości;
Odp. b nie uwzględnia wartości złoża, jeżeli nie stanowi ono części składowej nieruchomości;
Odp. c zawsze uwzględnia się wartość złoża.

części składowe nieruchomości

Test dla RzM z dnia 2015.05.21

Pyt 58 Drzewa i inne rośliny odłączone od gruntu stanowią:
Odp. a części składowe gruntu;
Odp. b przynależności;
Odp. c pożytki naturalne gruntu.

nieruchomość gruntowa

Test dla RzM z dnia 2016.03.17

Pyt 77 Przy określaniu wartości nieruchomości położonych na złożach kopalin, określa się wartość nieruchomości z uwzględnieniem wartości złoża, gdy złoże:
Odp. a stanowi własność Skarbu Państwa;
Odp. b nie stanowi części składowej nieruchomości;
Odp. c stanowi część składową nieruchomości.

nieruchomość gruntowa

Test dla RzM z dnia 2016.04.14

Pyt 1 Zgodnie z Kodeksem cywilnym, częściami składowymi nieruchomości są:
Odp. a prawa związane z jej własnością;
Odp. b drzewa od chwili zasadzenia;
Odp. c maszyny i narzędzia.

części składowe nieruchomości

Test dla RzM z dnia 2016.04.14

Pyt 48 Służebność gruntowa:
Odp. a ma na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej;
Odp. b ma na celu zwiększenie użyteczności oznaczonej części nieruchomości władnącej;
Odp. c stanowi część składową nieruchomości władnącej.

części składowe nieruchomości

Test dla RzM z dnia 2016.05.19

Pyt 62 Prawa związane z własnością nieruchomości:
Odp. a są jej częściami składowymi;
Odp. b nie stanowią jej części składowych;
Odp. c są jej częściami składowymi wyłącznie w przypadkach gdy ustanowi je sąd.

części składowe nieruchomości

Test dla RzM z dnia 2016.09.13 / 2019.04.25

Pyt 72 / 45 Służebność gruntowa stanowi część składową:
Odp. a nieruchomości obciążonej;
Odp. b nieruchomości władnącej;
Odp. c zarówno nieruchomości obciążonej, jak i nieruchomości władnącej.

części składowe nieruchomości

Test dla RzM z dnia 2016.10.13

Pyt 1 Czy budynki trwale związane z gruntem, jako przedmiotem prawa własności, stanowią części składowe tego gruntu?
Odp. a stanowią, gdyż nie można ich oddzielić od gruntu bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości;
Odp. b nie stanowią w przypadku, gdy zostały wzniesione przez inny podmiot niż właściciel gruntu;
Odp. c nie stanowią w przypadku nieruchomości budynkowych.

części składowe nieruchomości

Test dla RzM z dnia 2017.03.16 / 2019.05.30

Pyt 49 / 72 Służebność gruntowa:
Odp. a ma na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej;
Odp. b wygasa wskutek niewykonywania jej przez lat dziesięć;
Odp. c stanowi część składową nieruchomości władnącej.

części składowe nieruchomości

Test dla RzM z dnia 2017.03.16

Pyt 78 Jakie części składowe gruntu należą do nieruchomości gruntowej?
Odp. a zawsze wszystkie części składowe gruntu trwale z gruntem związane;
Odp. b w niektórych przypadkach budynki;
Odp. c drzewa i rośliny od chwili ich zasadzenia lub zasiania.

części składowe nieruchomości

Test dla RzM z dnia 2017.06.29

Pyt 87 Wodociągowy przewód sieci ogólnej, który wchodzi w skład przedsiębiorstwa:
Odp. a należy do części składowej nieruchomości;
Odp. b nie należy do części składowej nieruchomości;
Odp. c stanowi odrębny przedmiot własności.

nieruchomość gruntowa

Test dla RzM z dnia 2017.08.03

Pyt 72 Co oznacza zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami pojęcie “nieruchomość gruntowa”?
Odp. a grunt wraz z częściami składowymi trwale związanymi z gruntem;
Odp. b grunt z wyłączeniem zalegających pod nim jakichkolwiek kopalin;
Odp. c grunt bez części składowych wyłączonych na mocy przepisów odrębnych.

nieruchomość gruntowa

Test dla RzM z dnia 2017.09.21

Pyt 21 Czy przy wycenie nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej na złożach kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, uwzględnia się wartość złoża?
Odp. a uwzględnia się, ale tylko przy wycenie nieruchomości dla celu odszkodowania przy wywłaszczeniu tej nieruchomości;
Odp. b nie uwzględnia się wartości złoża;
Odp. c w każdym przypadku wartość złoża należy uwzględnić i wyodrębnić w operacie szacunkowym.

nieruchomość gruntowa

Test dla RzM z dnia 2018.09.27

Pyt 79 Jakie części składowe gruntu należą do nieruchomości gruntowej?
Odp. a urządzenia trwale z gruntem związane;
Odp. b w niektórych przypadkach budynki;
Odp. c drzewa i rośliny od chwili ich zasadzenia lub zasiania.

 

Pytań testowych: 19.

Dziękuję 🙂

One thought on “Nieruchomość gruntowa

 1. Mar says:

  Witam,
  Mam pytanie odnośnie prawidłowego zapisu przedmiotu i zakresu wyceny, w sytuacji gdy nieruchomość składa się z kilku działek, a przedmiotem wyceny jest tylko jedna działka.
  Czy prawidłowy będzie zapis:

  Przedmiotem i zakresem wyceny jest prawo własności działki gruntu zewidencjonowanej pod nr XXX o powierzchni …. m2, położonej w ……. Działka XXX stanowi część nieruchomości wpisanej do Księgi Wieczystej nr …………. Poza zakresem wyceny pozostają pozostałe działki zewidencjonowane pod nr YYY, ZZZ, AAA wpisane do tej samej Księgi Wieczystej.

  Pozdrawiam
  Mar

Masz pytania? przemyślenia? Podziel się nimi :-)

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!

Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej mają za zadanie zapewnienie Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeżeli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj", to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij