Wycena nieruchomości, szacowanie nieruchomości, określanie wartości nieruchomości

Dzisiaj weźmiemy „na warsztat” banalne, powszechnie używane pojęcia typu: wycena nieruchomości, szacowanie nieruchomości i określanie wartości nieruchomości. Temat wydaje się błahy, prawda? Aż szkoda marnować czas na czytanie takich oczywistych oczywistości. Nie mówiąc już o marnowaniu czasu na pisanie… Ja jednak o tym napisałam i liczę na to, że ktoś przeczyta – do samego końca 😉 No to jedziemy!

Definicje

Założę się, że na pierwszy rzut oka, większość z Was powie: „przecież te trzy pojęcia oznaczają dokładnie to jest to samo”…

Otóż NIE!

Aby nie przedłużać, zajrzyjmy od razu do ustawy o gospodarce nieruchomościami (UoGN), gdzie w artykule 4 zawarty jest tzw. słowniczek, zgodnie z którym:

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

6) wycenie nieruchomości – należy przez to rozumieć postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości;
6a) określaniu wartości nieruchomości – należy przez to rozumieć określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości;
8) szacowaniu nieruchomości – należy przez to rozumieć czynności związane z określaniem wartości nieruchomości;

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości - definicja

Patrząc na wycenę nieruchomości jako na postępowanie, należy mieć na myśli cały proces prowadzący do określania wartości nieruchomości. O „postępowaniu” wspomina również §55 Rozp.WN: „Operat szacunkowy przedstawia postępowanie, o którym mowa w art. 4 pkt 6 ustawy.”

Wycenie nieruchomości poświęcony jest cały Dział IV UoGN. Można tam wyczytać między innymi, że:

Art. 150 UoGN
1. W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się:
1) określenia wartości rynkowej;
2) określenia wartości odtworzeniowej;
3) ustalenia wartości katastralnej;
4) (uchylony);
5) określenia innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach.

Podkreślone słowa nie są przypadkowe. Warto zapamiętać, że wartość rynkową, odtworzeniową i inne rodzaje wartości się OKREŚLA, a wartość katastralną się USTALA. Podstępne pytania tego typu pojawiają się w pytaniach egzaminacyjnych na rzeczoznawcę majątkowego, o, np. tutaj:

Test dla RzM z dnia 2017.03.16
Pyt 42 W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się:
Odp. a ustalenia wartości katastralnej;
Odp. b określenia wartości rynkowej;
Odp. c określenia wartości godziwej.

Test dla RzM z dnia 2017.04.20
Pyt 89 W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się określenia wartości:
Odp. a rynkowej;
Odp. b katastralnej;
Odp. c odtworzeniowej.

Prawidłowa odpowiedź: a, c. Odpowiedź „b” nie jest prawidłowa, gdyż wartość katastralną się ustala a nie określa!

Określanie wartości nieruchomości

Określanie wartości nieruchomości - definicja

No i teraz się okazało, że rzeczoznawca majątkowy wcale nie określa wartości nieruchomości, tylko określa wartość praw przysługujących do nieruchomości. Najczęściej jest to prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub też spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Można także określać wartość prawa zobowiązaniowego ustanowionego na nieruchomości.

Szacowanie nieruchomości

Szacowanie nieruchomości - definicja

Szacowanie nieruchomości to czynności związane z określaniem wartości nieruchomości. Szacowania dokonuje się przy wyborze odpowiedniego podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości.

Szacowanie nieruchomości jest pojęciem szerszym od pojęcia „określanie wartości nieruchomości”.

Podsumowanie

Podsumowując, WYCENA NIERUCHOMOŚCI to POSTĘPOWANIE, w wyniku którego dokonuje się OKREŚLENIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI, jako przedmiotu PRAWA własności i inny PRAW do nieruchomości. A SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI to CZYNNOŚCI związane z OKREŚLANIEM WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI.

Wycena nieruchomości, określanie wartości nieruchomości, szacowanie nieruchomości

6 thoughts on “Wycena nieruchomości, szacowanie nieruchomości, określanie wartości nieruchomości

 1. Centrum wyceny says:

  Bardzo dobry artykuł. Wycena nieruchomości to bardzo skomplikowany proces i warto powierzyć go w ręce fachowców. Pozdrawiam

 2. Marek says:

  Dla przeciętnego człowieka to pewnie bez znaczenia, ale jak się ktoś wybiera na egzamin na rzeczoznawcę, to warto takie rzeczy wiedzieć. Tym bardziej, że są z tego pytania na egzaminie. Jestem wzrokowcem, ostatnia grafika rules!
  pozdrawiam

 3. MaPi13 says:

  Czy tylko ja zauważyłem ( a jestem bardzo mierny w języku polskim, że słowa określać i ustalać to synonimy? To znaczy, że te prawo w tej pisowskiej bublowatej ustawie jest bezwartościowe, a jeśli ktoś takie pytanie daje na egzaminie to znaczy, że jest wzorowym imbecylem, nieznającym języka polskiego!

Masz pytania? Przemyślenia? Podziel się nimi.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!