Jak długo jest ważny operat szacunkowy?

ważność operatu szacunkowego

Pytania dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych:

Test dla RzM z dnia 2015.07.30
Pyt 57 Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego może być dokonane przez:
Odp. a autora operatu;
Odp. b innego rzeczoznawcę majątkowego;
Odp. c Komisję Odpowiedzialności Zawodowej.

Jak długo jest ważny operat szacunkowy

Test dla RzM z dnia 2016.11.17, 2017.11.30 pyt 9
Pyt 16 Potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego może dokonać:
Odp. a autor operatu szacunkowego;
Odp. b inny rzeczoznawca majątkowy za zgodą lub z upoważnienia autora operatu szacunkowego;
Odp. c organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych.

Jak długo jest ważny operat szacunkowy

Test dla RzM z dnia 2017.04.20
Pyt 16 Rzeczoznawca majątkowy nie może potwierdzić aktualności operatu szacunkowego, gdy:
Odp. a upłynął rok od daty jego sporządzenia;
Odp. b operat szacunkowy został sporządzony przez innego rzeczoznawcę majątkowego;
Odp. c nastąpiła zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotycząca wycenionej nieruchomości.

Jak długo jest ważny operat szacunkowy

Test dla RzM z dnia 2017.05.25
Pyt 76 Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego następuje:
Odp. a przez sporządzenie aktualnego wyciągu z operatu szacunkowego;
Odp. b przez dołączenie do operatu klauzuli o jego aktualności opracowanej przez autora, który sporządził operat;
Odp. c przez dołączenie opinii organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o aktualizacji operatu.

Ważność operatu szacunkowego

Test dla RzM z dnia 2017.08.03
Pyt 13 Rzeczoznawca majątkowy potwierdza aktualizację operatu szacunkowego:
Odp. a w formie aneksu zawierającego zmianę wartości na skutek zmiany cen;
Odp. b sporządzając klauzulę aktualizacyjną po przeprowadzeniu analizy, w wyniku której nie stwierdzono zmiany uwarunkowań prawnych wyceny lub czynników wpływających na wartość;
Odp. c sporządzonego przez innego autora, który dał mu upoważnienie w drodze umowy.

Ważność operatu szacunkowego

Test dla RzM z dnia 2018.03.15
Pyt 66 Potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego:
Odp. a może dokonać wyłącznie rzeczoznawca majątkowy, który sporządził dany operat szacunkowy;
Odp. b może dokonać tylko raz;
Odp. c można dokonać kilka razy.

 

Test dla RzM z dnia 2018.04.12
Pyt 10 Rzeczoznawca majątkowy potwierdza aktualność operatu szacunkowego:
Odp. a w formie aneksu zawierającego zmianę wartości na skutek zmiany cen;
Odp. b umieszczając w operacie szacunkowym stosowną klauzulę oraz dołączając do operatu analizę potwierdzającą, że od daty jego sporządzenia nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników wpływających na wartość nieruchomości;
Odp. c sporządzonego przez innego autora, który dał mu upoważnienie w drodze umowy.

 

Test dla RzM z dnia 2018.04.12, 2018.11.29 pyt 28
Pyt 27 Aktualną kopię dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, rzeczoznawca majątkowy obowiązany jest dołączyć:
Odp. a do operatu szacunkowego;
Odp. b do opracowań i ekspertyz niestanowiących operatów szacunkowych;
Odp. c w przypadku potwierdzania aktualności operatu szacunkowego.

 

Test dla RzM z dnia 2018.06.21
Pyt 85 Rzeczoznawca majątkowy nie może potwierdzić aktualności operatu szacunkowego, gdy:
Odp. a upłynął rok od daty jego sporządzenia;
Odp. b operat szacunkowy został sporządzony przez Innego rzeczoznawcę majątkowego;
Odp. c nastąpiła zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotycząca wycenianej nieruchomości.

 

Test dla RzM z dnia 2018.10.25
Pyt 75 Potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego może dokonać:
Odp. a autor operatu;
Odp. b dowolny rzeczoznawca majątkowy;
Odp. c Komisja Odpowiedzialności Zawodowej.

 

Test dla RzM z dnia 2019.07.04
Pyt 12 Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego następuje:
Odp. a przez sporządzenie aktualnego wyciągu z operatu szacunkowego;
Odp. b tylko przez dołączenie do operatu klauzuli o jego aktualności opracowanej przez autora, który sporządził operat;
Odp. c przez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego, który go sporządził oraz dołączenie do operatu analizy potwierdzającej, że od daty jego sporządzenia nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników rynkowych.

 

Test dla RzM z dnia 2019.09.05
Pyt 23 Rzeczoznawca majątkowy nie może potwierdzić aktualności operatu szacunkowego, gdy:
Odp. a operat szacunkowy został sporządzany przez innego rzeczoznawcę majątkowego;
Odp. b upłynął rok od daty jego sporządzenia;
Odp. c nastąpiła zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotycząca wycenianej nieruchomości.

10 thoughts on “Jak długo jest ważny operat szacunkowy?

 1. Wojtek says:

  Rzeczoznawca, który robił mi operat rok temu nie prowadzi już działalności. Bank potrzebuje aktualnego operatu. Czy w takim przypadku też muszę zrobić nowy operat.

 2. Wojtek says:

  Dzięki za odpowiedź. To jeszcze jedno pytanie. Zależy mi teraz na dużej wartości domu a poprzednia wycena była raczej zaniżona patrząc na obecne ceny. Czy muszę pokazywać ten stary operat nowemu rzeczoznawcy? Czy rzeczoznawcy gdzieś publikują operaty? Z góry dziękuję.

  • 2k2 says:

   Wojtku, nie musisz. Operaty nie są nigdzie publikowane, wiec nowy rzeczoznawca nie będzie wiedział, kto i kiedy wyceniał Twoją nieruchomość, czy też jaka wartość była określona w operacie. Nie przejmuj się tym 🙂

 3. Bożena Obrębska says:

  Witam czy ten sam operat może być wykorzystany w innym banku jeżeli poprzedni bank nie udzielił pożyczki

  • 2k2 says:

   Może, o ile spełnia wymagania stawiane przez ten Bank. Niektóre instytucje żądają załączników wg swoich wzorów. Jeżeli tak się zdarzy, najlepiej zwrócić się do rzeczoznawcy z prośbą o uzupełnienie operatu.

 4. Ksawery says:

  Czy można przeprowadzić licytację komorniczą na podstawie operatu z 2017 roku bez adnotacji o jego aktualizacji. Licytacja miała miejsce w roku 2020.

  • 2k2 says:

   Przypadki tego typu powinny być rozpatrywane indywidualnie. Każda sprawa jest inna!!!

   Jeżeli jednak chodzi o ogólną zasadę, to obowiązek pozyskiwania klauzuli aktualności w operacie szacunkowym nie ma zastosowania do operatów sporządzonych w postępowaniach egzekucyjnych z nieruchomości. Jeżeli w stanie nieruchomości zajdą istotne zmiany, można skorzystać z przepisu art. 951 KPC, który brzmi następująco:
   „Jeżeli w stanie nieruchomości pomiędzy sporządzeniem opisu i oszacowania a terminem licytacyjnym zajdą istotne zmiany, na wniosek wierzyciela lub dłużnika może nastąpić dodatkowy opis i oszacowanie.”

 5. Alfred says:

  Witam. W 2015 roku nastąpiła wycena działki w Trójmieście którą odziedziczyłem w spadku i zostałem jednym z trzech współwłaścicieli. W 2017 roku Sąd uznał podział majątku, podzielił działkę na dwie części i zarządził spłatę wobec mnie od dwóch pozostałych stron. W tym samym roku jedna ze stron spłaciła zasądzoną należność, lecz w wyniku wieloletnich uchyleń strony trzeciej dalsze należności nie zostały uregulowane. Finalnie w roku 2021 po wieloletniej batali doszło do porozumienia w sprawie sprzedaży i pojawiła się możliwość spłaty długu wycenionego w roku 2017, oczywiście cena działki w tym okresie wzrosła 10krotnie…
  Czy jest możliwość dochodzenia ponownej wyceny działki i spłaty zgodnie z aktualnymi cenami?
  Dziękuje za odpowiedź.

  • 2k2 says:

   Na wstępie podkreślę, że nie znam sprawy więc wszystko co tu napiszę jest oparte o domniemanie.
   Z przedstawionego stanu wnioskuję, że postępowanie działowe się odbyło, współwłasność została zniesiona i zgodził się Pan na taki stan rzeczy w zamian za spłatę.
   Domyślam się też, że nie wniósł Pan na etapie postępowania o zabezpieczenie terminowości spłat w postaci hipoteki na nieruchomości. Szkoda, bo jest to czynnik dyscyplinujący.
   Sprzedaż nieruchomości, która ma teraz nastąpić jest jedynie wolą stron, a nie efektem postępowania (czy się mylę?). Nie ma Pan zatem praw do nieruchomości i wycena nie ma tu racji bytu.
   Raz jeszcze zaznaczę, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie nie znając szczegółów i historii sprawy. Poza tym, jest to zadanie dla radcy prawnego a nie dla rzeczoznawcy.
   Operat szacunkowy na podstawie którego została określona wartość w postępowaniu spełnił swoją rolę w owym czasie. Kwota została zasądzona.
   Przykro mi bardzo, że spotkał się Pan z problemami i nierzetelnością jednej ze stron postępowania spadkowego. Powodzenia.

Masz pytania? Przemyślenia? Podziel się nimi.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!